Førstehjælp

Førstehjælp kan redde liv ved hjertestop – kan du give førstehjælp?

Førstehjælp er helt essentielt, når det kommer til at højne overlevelsesraten ved eksempelvis hjertestop. Her kan du læse mere om hvad førstehjælp er, og hvordan du kan tilegne dig de nødvendige færdigheder, så du selv kan redde liv.

Ved hjertestop er det vigtigt at have kendskab til førstehjælp, fordi man meget hurtigt skal kunne give den rigtige hjælp. Chancen for at overleve et hjertestop stiger betydeligt, når man giver hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) i kombination med, at man bruger en hjertestarter inden for 3-5 minutter efter hjertestoppet.

Mange kan dog føle sig handlingslammede når de kommer i en situation, hvor de skal give livreddende førstehjælp. Det kan måske skyldes, at de ikke har haft et førstehjælpskursus, eller ikke føler sig rigtigt klædt på til at redde liv under tidspres. Derfor kan der opstå tvivl, som afholder en fra at give førstehjælp, og det kan være fatalt, for det vigtigste er at man gør noget hurtigt.

Førstehjælp skal øves, selvom man måske ikke skal bruge det umiddelbart efter et førstehjælpskursus. Man skal kunne vurdere den tilskadekomnes tilstand. Er der normal vejrtrækning? Skal tilskadekomne lægges i stabilt sideleje? Viden omkring førstehjælp kan også gå tabt over tid, og derfor anbefaler vi, at man opdaterer sine førstehjælpskundskaber mindst hver andet år.

I First-8 er vi førende hjertestarter specialister, og vi har over 15 års erfaring med førstehjælp. Vores dygtige, erfarne og certificerede instruktører fra Forsvaret ved, hvordan giver førstehjælp ved mere almindelige ulykker i hverdagen, og når det skal gå stærkt ved et hjertestop. På vores førstehjælpskurser oplever I en inddragende og værdiskabende undervisning, som klæder jer bedst muligt på til den dag, hvor situationen skulle opstå. Alt dette til markedets bedste priser.

På et kursus i førstehjælp hos First-8 lærer man f.eks.:

  • Overlevelseskæden
  • De 3 hovedpunkter
  • Hjerte-Lunge-Redning
  • Brug af hjertestarter
  • ABC-algoritmen
  • Alarmering
  • Psykisk førstehjælp
  • Redde liv

De enkelte elementer i et kursus i førstehjælp hos First-8

Overlevelseskæden

Overlevelseskæden er en livreddende procedure, som bruges i tilfælde af hjertestop. Den er udviklet af den amerikanske hjerteforening og indeholder 4 led. Der sker dagligt 12 hjertestop uden for et hospital i Danmark. En overlever. Chancen for succesfuld hjertestart formindskes med 10% for hvert minut, hvor der ikke gøres noget. Overlevelseskædens formål er, at sikre en hurtig igangsættelse af genoplivning gennem tidlig erkendelse og alarmering, tidlig
hjerte-lunge-redning, tidlig defibrillering med hjertestarter, og sikring af avanceret efterbehandling på hospital.

De 3 hovedpunkter:

Ligesom med overlevelseskæden, handler førstehjælpens tre hovedpunkter om at vide præcis hvad man skal gøre i tilfælde af en ulykke, så man hurtigt kan træde til. Samtidig sikrer de tre hovedpunkter, at man bevarer overblikket i en situation som oftest kan være kaotisk. De tre hovedpunkter handler grundlæggende om at skabe sikkerhed, yde førstehjælp og tilkalde hjælp. Punkterne giver dig tryghed, og hjælper dig med at handle hurtigere.

Hjerte-Lunge-Redning:

Hjerte-lunge-redning er en helt essentiel teknik at kunne, når det handler om at yde førstehjælp. Hjerte-lunge-redning består af to ting: hjertemassage, som skal sætte gang i kredsløbet, samt kunstigt åndedræt, som sørger for at få ilt ned i lungerne. På vores kursus lærer du hvordan du yder hjerte-lunge-redning ud fra 30:2 devisen (30 kompressioner – 2 indblæsninger).

Brug af hjertestarter:

Antallet af tilgængelige hjertestartere i Danmark er, heldigvis, støt stigende. De fleste hjertestartere kan anvendes af alle, også uden forudgående træning. Dog anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager et kursus i brugen af hjertestarter, hvis man har adgang til en hjertestarter. Uanset, så er det altid en god idé at vide, hvordan man anvender en hjertestarter. Jo mere tryg man er ved det, jo større er chancen nemlig for, at man handler hurtigt og effektivt ved et hjertestop. På kurset lærer du derfor alt du skal vide om hjertestarteres funktion og anvendelse.

Alarmering:

På kurset lærer du også, hvordan du alarmerer en ulykke korrekt. Det er i reglen meget simpelt, men ofte noget, som kan være svært for folk når de står i situationen.

Psykisk førstehjælp:

At kunne yde psykisk førstehjælp er en vigtig del af enhver ulykkessituation. Det handler om, at førstehjælperen er i stand til at skabe ro omkring situationen og kommunikere med den skadeslidte undervejs. Ved at sørge for, at skabe en god oplevelse på trods af omstændighederne, er der større chance for at både førstehjælper og skadeslidte kommer sig bedre igennem hele forløbet.

Stroke:

Hvert år får over 12.000 stroke - det svarer til 33 danskere hver eneste dag. Læs mere om stroke på dette indlæg: Hvad er stroke?

Vores filosofi omkring kurser i førstehjælp

Forskere, Hjerteforeningen og Trygfonden anbefaler, at der sættes flere hjertestartere op lokalt og flere lærer at yde førstehjælp. Det er nemlig kombinationen af en tilgængelig hjertestarter og evnen til at yde hjertestop, der virkelig gør en forskel, når uheldet er ude.

Det kan dog godt være noget af en mental udfordring pludselig, at skulle yde førstehjælp, hvis det er nødvendigt. Mange er lidt i tvivl og har mange spørgsmål. Det er helt naturligt, for når situationen opstår, så er det jo her og nu – og hvert sekund tæller!

Hos First-8 tror vi på, at det skal være let for alle at lære førstehjælp, og at alle skal føle sig trygge og sikre ved, at yde førstehjælp den dag situationen opstår. Derfor er vores førstehjælpskursus altid delt ligeligt mellem praktisk øvelser og teori.

Vi mener, at den bedste indlæring sker, når teori og praksis kombineres. Gennem praksisnære scenarier, sørger vi for at inddrage kursisterne, så de får lov at udføre de forskellige teknikker på hinanden og på vores førstehjælpsdukker. På den måde sørger vi for, at kursisterne føler sig mere komfortable og trygge i brugen af de forskellige teknikker.

Fakta om hjertestarter og hjertestop

En hjertestarter er en maskine, som ved et hjertestop afgiver elektriske stød, der kan få et hjerte til at pumpe igen. Ved hjertestop vil hjertet i de fleste tilfælde fibrillere (flimre) og ved disse fibrilleringer vil hjertestarteren stoppe flimmeren ved at støde (defibrillere), så hjertets rytme genoprettes. Hjertestartere er transportable maskiner, som også kaldes AED’ere, hvilket står for Automatisk Ekstern Defibrillator. Træning i førstehjælp er vigtig ved hjertestop, for så ved man nøjagtigt, hvad man skal gøre, og tiden er knap.

Hovedargumentet for at lære at bruge en hjertestarter og livreddende førstehjælp er, at man meget ofte dør af et hjertestop, hvis der ikke ydes førstehjælp. Hver dag bliver 12 danskere ramt af hjertestop uden for landets hospitaler. Statistisk set overlever 1. Førstehjælp og brugen af en hjertestarter inden for de første 2-3 min efter et hjertestop kan dog øge overlevelseschancen med omkring 60-70 %

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt vores kundeservice: +45 42 90 92 92

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.