Akupunktur førstehjælp - Book din plads her

Kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur i brystkassen (Thorax) 

Godkendt af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Ring til os: 42 90 92 92
Aarhus - Flere kurser på vej! Tryg for info København - Flere kurser på vej! Tryg for info 9. september - 2024 - København 25. november - 2024 - København

1-dags-kursus

Tilmeld dig 1-dags-kursus allerede nu (sundhedsautoriserede) "Kurset af en dags varighed med undervisning skal gennemføres af dansk autoriserede fysioterapeuter, jordemødre og sygeplejersker uagtet uddannelsesniveau.

Tilmeld dig 1 dags kurser her
Aarhus - Flere kurser på vej! Tryg for info København - Flere kurser på vej! Tryk for info. 10-12. september - 2024 - København 26-28. november - 2024 - København

3-dags-kursus

Tilmeld dig 3-dages kursus allerede nu (RAB) Kurset af tre dages varighed med undervisning skal gennemføres af øvrige personer, som ønsker at udføre akupunktur på brystkassen.

Tilmeld dig 3 dags kurser her

Nåleakupunktur på brystkassen

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale First-8 ApS om at udbyde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Læs mere om ordningen indgået mellem First-8 ApS og Styrelsen for patientsikkerhed her:

https://stps.dk/da/registrering/naaleakupunktur-paa-brystkassen/

Hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen, skal du enten være uddannet læge eller kiropraktor eller have gennemført et sikkerhedskursus. Du skal desuden søge om registrering som nåleakupunktør

Bliv undervist af en læge og en førstehjælpsinstruktør

Til dette kursus vil i blive undervist af en læge og en førstehjælpsinstruktør, som har været med til at lave lige præcis det materiale som I vil blive undervist i.

Skræddersyet til dit behov

Vi har specialiseret os i skræddersyede førstehjælpskurser, der er tilpasset forskellige brancher. Vi er derfor garant for, at førstehjælpskurset er tilrettelagt, så det afspejler de risici, som du kan blive udsat for i netop din klinik.

Vi tager hånd om jer

Den bedste indlæring opnås, når teori og praksis kombineres. Derfor kommer vi med med alt undervisningsmateriale, dukker og hjertestartere. Vores førstehjælpskurser er lige del teori og praktiske øvelser, hvor I udfører forskellige teknikker på hinanden og på vores førstehjælpsdukker.

Spørgsmål omkring thorax-kursus

Ja, First-8 er de eneste som kan udbyde dette kursus.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale First-8 ApS om at udbyde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Nej, det vil det ikke. Dette er udelukkende et adgangsgivende kursus i forhold til thorax akupunktur. Den teori der er med på kurset, er ikke at sammenligne med et basalt genoplivningskursus.

Ja, med i prisen er frokost til hver deltager, samt kaffe, te og vand. 

Ja, vi gør alt hvad vi kan for at få så mange kurser ind som muligt. Her på siden her vil løbende blive opdateret med nye kurser, både Jylland og Sjælland. 

Ja, der er fuld fortrydelsesret frem til 7 dage før kursusstart. Ved afbud senere end 7 dage før kursusstart, vil du blive faktureret det fulde beløb for det pågældende kursus. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt følgende: 

"Kurset af en dags varighed med undervisning skal gennemføres af dansk autoriserede fysioterapeuter, jordemødre og sygeplejersker uagtet uddannelsesniveau.


Kurset af tre dages varighed med undervisning skal gennemføres af øvrige personer, som ønsker at udføre akupunktur på brystkassen."

Ved øvrige spørgsmål henviser vi til Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan kontaktes på tlf. 72286600 

Formålet med kurset er, at deltagerne bliver oplært i at være opmærksomme på symptomer på, at patientens lunge er klappet sammen enten forud for under eller efter behandlingen.

Gruppen skal opnå færdigheder i at holde patienten stabil og immobil og kunne give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.

Kursusdeltageren skal efter endt kursus kunne:

 1. Kende og erkende symptomer på, at patientens lunge, den ene eller begge, er klappet
  sammen forud for, under eller efter behandlingen med nåleakupunktur.
 2. Kende og erkende sygdomme i brystkassen som kan komplicere/kontraindicere
  behandlingen med akupunktur.
 3. Klinisk kunne erkende behovet for primært at begrænse skaden, tilkalde assistance,
  stabilisere patienten og give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.

Kursusdeltageren skal indholdsmæssigt opnå:

 1. En forståelse for den anatomiske placering af de vitale organer i forhold til risici for at
  påføre skader på større kar og lungehinden.
 2. Et kendskab til lungerne og karrenes funktioner set i relation til sygdomme og
  normalfysiologi.
 3. En indsigt i de komplikationer, der umiddelbart er i relation til akupunkturen.
 4. En viden om, hvordan der skal ageres, hvis der opstår mistanke om komplikationer,
  herunder hvem der skal tilkaldes og adviseres i det danske sundhedsvæsen.

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er, at beskrive indhold og omfang af det kursus, som skal gennemføres for at kunne udføre nåleakupunktur på brystkassen, jf. autorisationslovens § 74 a, stk. 2, nr. 3.

Kursets varighed og indhold

§ 2. Kurset af en dags varighed med undervisning i de faglige elementer og med den vægtning, som fremgår af bilag 1, skal gennemføres af dansk autoriserede fysioterapeuter, jordemødre og sygeplejersker.

Stk. 2. Kurset af tre dages varighed med undervisning i de faglige elementer med den vægtning, der er nævnt i bilag 2, skal gennemføres af øvrige personer, som ønsker at udføre akupunktur på brystkassen.

§ 3. Kurserne nævnt i § 74 a, stk. 2, nr. 3, i loven skal gennemføres som et sammenhængende forløb med fuldt fremmøde hos den udbyder, som Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale med. Undervisningen på kurserne skal foregå i dialogbaseret form omkring forebyggelse, erkendelse af og korrekt håndtering af komplikationsforløb efter akupunktur på brystkassen.

Mål for læringsudbytte for kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen gruppe 1 (akupunktører med baggrund som autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske)

 

Kompetencer og mål til 1 dagskursus

Kursusdeltageren skal efter endt kursus kunne:

1) Kende og erkende symptomer på, at patientens lunge, den ene eller begge, er klappet sammen forud for, under eller efter behandlingen med nåleakupunktur.

2) Kende og erkende sygdomme i brystkassen som kan komplicere/kontraindicere behandlingen med akupunktur.

3) Klinisk kunne erkende behovet for primært at begrænse skaden, tilkalde assistance, stabilisere patienten og give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.

Kursusdeltageren skal indholdsmæssigt opnå:

1) En forståelse for den anatomiske placering af de vitale organer i forhold til risici for at påføre skader på større kar og lungehinden.

2) Et kendskab til lungerne og karrenes funktioner set i relation til sygdomme og normalfysiologi.

3) En indsigt i de komplikationer, der umiddelbart er i relation til akupunkturen.

4) En viden om, hvordan der skal ageres, hvis der opstår mistanke om komplikationer, herunder hvem der skal tilkaldes og adviseres i det danske sundhedsvæsen.

Indhold

Følgende faglige elementer skal indgå i uddannelsen:

1) Anatomi i relation til brystkassens afgrænsning, og placering af vitale organer i brystkassen (faresignaler) – en opdatering af kendt pensum.

2) Fysiologi og patofysiologi i relation til hjerte- og lunge-funktion (tegn på alvorlig påvirkning af almentilstand, faresignaler) - en opdatering og udbygning af kendt pensum.

3) Praktisk og klinisk håndtering af patient med symptomer relateret til akupunkturen og/eller patientens grundlidelse – erfaring med patientkontakt forudsættes.

 

Kompetencer og mål til 3 dagskursus

Kursusdeltageren skal efter endt kursus:

1) Kende og erkende symptomer på, at patientens lunge, den ene eller begge, er klappet sammen forud for, under eller efter behandlingen med nåleakupunktur.

2) Kende og erkende sygdomme i brystkassen som kan komplicere/kontraindicere behandlingen med akupunktur.

3) Klinisk kunne erkende en akupunktur-betinget skade, begrænse skaden, tilkalde assistance, stabilisere patienten og give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.

Kursusdeltageren skal indholdsmæssigt opnå:

1) En forståelse for den anatomiske placering af de vitale organer i forhold til risici for at påføre skader på større kar og lungehinden.

2) Et kendskab til lungerne og karrenes funktioner set i relation til sygdomme og normalfysiologi.

3) En indsigt i de komplikationer, der umiddelbart er i relation til akupunkturen.

4) En viden om, hvordan der skal ageres, hvis der opstår mistanke om komplikationer, herunder hvem der skal tilkaldes og adviseres i det danske sundhedsvæsen.

Indhold

Følgende faglige elementer skal indgå i uddannelsen:

1) Anatomi i relation til brystkassens afgrænsning, og placering af vitale organer i brystkassen (faresignaler) – en gennemgang fra basalt niveau.

2) Fysiologi og patofysiologi i relation til hjerte- og lunge-funktion (tegn på alvorlig påvirkning af almentilstand, faresignaler) – en gennemgang fra basalt niveau.

3) Praktisk og klinisk håndtering af patient med symptomer relateret til akupunkturen og/eller patientens grundlidelse – en gennemgang fra basalt niveau.

 

Du kan finde bekendtgørelsen ved at følge dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1636

1 dags:

 • 08.00-08.50: Generel intro, fremmøderegistrering, case og baggrund
 • 08.50-09.45: Anatomi
 • 09.45-11.10: Fysiologi + ABCDE + patofysiologi
 • 11.10-11.40: Cases / ABCDE
 • 11.40-12.25: Frokostpause
 • 12.15-13.00: Pneumothorax
 • 13.00-13.55: Førstehjælpens 3 hovedpunkter, shock, stabilt sideleje/aflastende rygleje
 • 13.55-14.50: KOL, Sikkerhedsnet og cases, samt opsummering
 • 14.50-15.00: Registrering af deltagere og afslutning

 

3 dags:

Dag 1:

 • 08.00-09.05: Generel intro, fremmøderegistrering, case og baggrund
 • 09.05-10.25: Anatomi
 • 10.25-10.45: Pause
 • 10.45-11.30: Anatomi (fortsat)
 • 11.30-12.00: Fysiologi + ABCDE + patofysiologi
 • 12.00-12.30: Frokost
 • 12.30-13.15: Fysiologi + ABCDE + patofysiologi (fortsat)
 • 13.15-13.30: Pause
 • 13.30-14.15: Sikkerhedsnet
 • 14.15-14.45: Afrunding
 • 14.45-15.00: Registrering af deltagere

Dag 2:

 • 08.00-08.30: Generel intro, dagens program, præsentation og navneopråb + fremmøderegistrering
 • 08.30-09.15: ABCD repetition
 • 09.15-09.45: Case
 • 09.45-09.50: Pause
 • 09.50-11.30: Anatomi repetitions øvelse
 • 11.30-12.00: Lungernes funktion + pneumothorax
 • 12.00-12.40: Frokost
 • 12.40-13.30: Pneumothorax del 2. Filmen hvor pneumothorax opstår, samt diskussion omkring det der sker
 • 13.30.13.45: Pause
 • 13.45-14.15: Førstehjælpens 3 hovedpunkter – fokus på pneumothorax
 • 14.15-14.45: Shock
 • 14.45-15.00: Registrering af deltagere

Dag 3:

 • 08.00-08.30: Generel intro, dagens program og navneopråb + fremmøderegistrering
 • 08.30-09.00: Stabilt sideleje/aflastende rygleje (praktiske øvelser)
 • 09.00-09.45: KOL / Åndenød
 • 09.45:10.00: Pause
 • 10.00-10.15: Case HLR
 • 10.15-10.40: HLR
 • 10.40-10.50: Pause
 • 10.50-12.00: HLR teori samt praktisk træning (brug tekniskfeedback)
 • 12.00-12.40: Frokost
 • 12.40-13.00: Astma
 • 13.00-13.15: Hvordan ligner symptomerne hinanden ved pneumothorax?
 • 13.15-13.35: Stroke
 • 13.35-13.45: Pause
 • 13.45-14.30: Scenarietræning
 • 14.30-15.00: Afrunding og registrering af deltagere

Du må udføre nåleakupunktur på brystkassen, når du har gennemført kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på brystkassen efter nåleakupunktur, og når du har meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at kurset er gennemført.

I praksis vil det sige, at du skal ansøge om registrering af gennemført kursus og indbetale registreringsgebyret. Herefter må du udføre nåleakupunktur på brystkassen, også selvom dit navn endnu ikke fremgår af listen over nåleakupunktører med gennemført kursus.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen eller ring til os på: 42 90 92 92

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.