Forgiftning

Forgiftninger - Sådan behandler du 

Hvert år dør ca. 450 mennesker af forgiftning i Danmark. Forgiftninger opstår, når et menneske indtager en tilstrækkelig mængde af stoffer, som kroppen ikke kan tåle, samtidigt med at kroppens egne nedbrydnings- og udskilningsmekanismer ikke klarer at uskadeliggøre det.

For at hjælpe korrekt, er det derved vigtigt at vide, hvilken forgiftning der er tale om.
Hvis man er i tvivl, kan man altid kontakte giftlinjen på 82 12 12 12 eller søge information nedenfor. 

Kender du de forskellige typer af forgiftning? 

Forgiftninger - intro

Forgiftninger kan forekomme på mange måder, dette f.eks. gennem optagelse via huden, ved indånding af farlig røg, gasser eller dampe. Det kan også forekomme ved indtagelse af alkohol, medicin eller narkotika. De tidlige symptomer på forgiftning er hovedpine, kvalme, opkastning, samt forvirring, bevidsthedspåvirkning, hoste og irritation i luftveje.

Røgforgiftning

Brandrøg indeholder millioner af mikroskopiske partikler, såsom sod, vanddamp og giftige luftarter, men er fattigt på ilt. Indholdet er afhængigt af materialets sammensætning og forhold ved forbrænding.
Den farlige luftart i røgen er kulilte. Kulilte blokerer blodets evne til ilt-transport, teknisk set dør man af en indre kvælning, da molekylerne antager blodet, derved vil hud og slimhinder have en lyserød farve, som er modsat en regulær kvælning hvor læber og fingerspidser bliver blå (Cyanotiske)

Røgen fra brand i f.eks. isolering, plast og kunstgødning kan indeholde hydrogencyranid (Blå syre), Nitrøse gasser og svovldioxid, som ved indånding kan medføre lungesvigt. Derudover kan varmen fra røgen medføre forbrændningsskader i øvre og nedre luftveje.    

Symptomer ved kulilteforgiftning

Første symptomer ses ved hovedpine, kvalme, svimmelhed, samt hoste og åndenød. Dette kan også medføre symptomer såsom hjertebanken og brystsmerter. Ved sværere forgiftninger ses en tiltagende besværet vejrtrækning og vejrtrækningsbesvær. Dette kan medføre et lungeødem (Vand i lungerne).

Svovlbrinteforgiftning

Opstår når organisk materiale, særligt animalsk (Kød, fisk) kommer i forrådnelse. Dette dannes også i septiktanke og der er hvert år eksempler på denne slags forgiftning, når gyllen skal ud på markerne.
Pga. forrådnelse dannes større mængder af giftige gasarter som svovlbrinte, kulilte og ammoniak. Svovlbrinte kan i små koncentrationer lugtes (rådne æg). Svovlbrinte er særdeles giftigt og få minutters ophold i store koncentrationer medfører bevidstløshed og vejrtrækningsstop, som i sidste ende kan betyde at døden indtræffer.

Symptomer ved svovlbrinteforgiftning

Ved lave koncentrationer virker svovlbrinte irriterende på øjne og slimhinder. Der kan opstå hovedpine, kvalme, svimmelhed samt mavesmerter. Ved en stigende koncentration kommer brændende smerter i øjnene, tydeligt vejrtrækningsbesvær, hoste og sidst bevidstløshed.

Kemikalieforgiftning.

Symptomerne ved kemikalieforgiftning afhænger af, hvilke kemikalier man har være i berøring med. Det kan være kemikalier og dampe i lukkede rum, eller kemikalier der transporteres i ledninger og beholdere.

Symptomerne afhænger helt af, hvilket organ der rammes af forgiftningen, og et kemisk stof kan give symptomer fra flere organer. Huden og øjne kan ætses af kemikalierne, og nogle kemikalier kan optages gennem huden og give generelle symptomer som kvalme, hovedpine, opkastninger, vejrtrækningsproblemer og kramper.

(De fleste husholdningskemikalier vil være afmærket med vejledning).  

Medicinforgiftning og forgiftning med narkotika

Medicinforgiftning kan forekomme ved overforbrug af receptpligtig medicin, f.eks. paracetamol og morfin. Det kan også være i form af stofafhængighed af f.eks. heroin, kokain eller amfetamin. Det er vigtigt at vide, at symptomerne kan være forskellige afhængigt af, hvilket stof der er tale om. Stoffer som morfin og heroin virker bevidsthedssvækkende og vejrtrækningsdæmpende, mens stoffer som amfetamin og kokain er stimulanser som øger puls, blodtryk og temperatur og hvor kramper kan opstå.

Skab sikkerhed

Hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed og giften ikke er ætsende eller olie/petrol-produkter, så få den tilskadekomne til selv at fremprovokere opkastning så hurtigt som muligt.
Afhængigt af hvor store mænger gift der er tale om, hvad enten det er indåndet eller optaget i kroppen, kan symptomerne være for forgiftning: kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær, kramper og, i svære tilfælde, bevidstløshed.

Selvforskyldt forgiftning

Hvis forgiftningen er selvpåført, kan man have en forventning om, at borgeren måske er psykisk ustabil og derfor evt. udadreagerende, aggressiv eller deprimeret. Derfor husk altid egen sikkerhed først!

Forgiftning hos børn

Børn forstår ikke at ting rundt om i hjemmet, kan være farlige at indtage, der kan være mange ting i huset som ikke skal indtages, drikkes, få på huden eller i øjerne, selv planterne i vindueskarmen kan være giftige og dermed farlige for en lille størrelse.

Børn i hjemmet, er det altid vigtigt at forbygge

- Medicin skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Kemi og husholdningsprodukter skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Madvarer, krydderi og olier skal ligeledes opbevare uden for børnehøjde
- Fjerne planter som er giftige både inde og ude.


Giv førstehjælp


6.1 Sådan skal du reagere hvis personen er ved bevidsthed:

 1. Skab sikkerhed, kan giften påvirke dig? (kemi, røg, gasser, dampe)

  2. hvad personen har indtaget?
  - Hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed og giften ikke er ætsende eller olie/petrol-produkter, så få den tilskadekomne til selv at fremprovokere opkastning så hurtigt som muligt.

  3. Hold den forgiftede person i ro

  4. Undgå at give væske

  5. Alt afhængigt af graden, Kontakt læge, skadestue, Ved forværring af tilstanden: Ring 1-1-2

  6. Medbring så vidt muligt emballagen fra det giftige stof til læge/skadestue

  7. Ring eventuelt til Giftlinjen (få nærmere oplysninger på tlf. 82 12 12 12)Sådan skal du reagere, hvis personen er bevidsthedssløret/bevidstløs og trækker vejret

 1. Skab sikkerhed, kan giften påvirke dig? (kemi, røg, gasser, dampe)

  2. Læg den tilskadekomne i stabilt sideleje
  - Hold øje med personens vejrtrækning

  3. Undgå at fremprovokere en opkastning
  - Ved stræk bevidsthedssløring

  4. Tilkald hjælp: Ring 1-1-2

  5. Medbring så vidt muligt emballagen fra det giftige stof til læge/skadestue
Sådan skal du reagere, hvis personen er bevidstløs og ikke trækker vejret

 1. Skab sikkerhed, kan giften påvirke dig? (kemi, røg, gasser, dampe)

  2. hvad personen har indtaget? 

  3. Tilkald hjælp.

  4. (Hvis muligt hent hjertestarter)

  5. Start HLR. 30/2.
  (Til indblæsninger brug evt. en t-shirt eller en ansigtsmaske over munden hvis du mistænker indtaget gift)

  7.0 Tilkald hjælpAlt afhængigt af graden, Kontakt læge, skadestue, sundhedscenter.

Ved forværring af tilstanden: Ring 1-1-2
Ring eventuelt til Giftlinjen (få nærmere oplysninger på tlf. 82 12 12 12)Er du interesseret i førstehjælpskursus?

https://www.first-8.dk/foerstehjaelpskursus/

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt vores kundeservice: +45 42 90 92 92

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.