Brug af INST bil

Instruks vedrørende anvendelse af INST-bil til og med 4 tons på gule nummerplader uden GPS (uden fast reg.nr.)

Undertegnede medarbejder erklærer sig hermed indforstået med, at de firmabiler, som vores firma stiller til rådighed, udelukkende må anvendes i forbindelse med virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter.

Ligeledes er jeg indforstået med, at der løbende føres register over, hvilken bil (reg.nr) jeg anvender.

Bilen må på intet tidspunkt anvendes til private formål uden tilknytning til de erhvervsmæssige aktiviteter.

Såfremt bilen alligevel benyttes privat i strid med moms- og skatteregler, og firmaet i den forbindelse bliver pålagt moms og afgift af bilen, kan medarbejderen blive erstatningsansvarlig.

Medarbejderen er oplyst om, at en række overtrædelser af færdselslovens regler kan medføre et erstatningskrav mod medarbejderen.

Det gælder overtrædelser, hvor ejeren af bilen ifalder ansvar for betaling af enten en bøde eller erstatning til 3.mand (f.eks. hastighedsovertrædelser, kørsel uden gyldigt førerbevis, skader forvoldt i påvirket tilstand eller hvis bilen er overladt til andre, som påfører ejeren et økonomisk tab).

Endvidere hæfter medarbejderen for parkeringsafgifter pålagt som følge af ulovlig parkering, mens han er bruger af bilen.

En overtrædelse af færdselslovens § 133 a, stk. 2 (om såkaldt vanvidskørsel) kan medføre, at medarbejderen kan blive erstatningsansvarlig, hvis firmabilen bliver konfiskeret.

Endvidere kan der være erstatningsansvar for et muligt driftstab i den forbindelse.

Gældende lovgivning skal overholdes, og en tilsidesættelse af ovenstående instruks kan få ansættelsesmæssige konsekvenser, ligesom erstatningsansvar kan pålægges efter dansk rets almindelige principper og erstatningsansvarslovens regler.

 

Brug af INST bil

Denne blanket er udarbejdet til virksomheder, hvor medarbejderne ikke benytter er ”fast” varebil, dvs. at de som regel skifter mellem flere biler dagligt eller fra dag til dag. Formålet med ”gulpladebil-erklæringerne” er at sikre, at den enkelte medarbejder overholder de gældende regler for anvendelse af bilerne – især skatte- og momsreglerne, og det er derfor nødvendigt for arbejdsgiveren til enhver tid at kunne dokumentere hvilken medarbejder, der benytter bilen. Dette er blevet yderligere aktualiseret af de skærpede regler om vanvidskørsel, hvor virksomhedens mulighed for erstatning i henhold til Erstatningsansvarsloven kan afhænge af, at man kan dokumentere, at medarbejderen er bekendt med sit ansvar. For at sikre sig bedst muligt, vil det derfor være nødvendigt for virksomheden at indføre en logning af gulpladebilerne, så man kan dokumentere, i hvilket tidsrum brugeren har disponeret over en given bil. Det vil være op til den enkelte virksomhed, hvordan man gennemfører logningen, men det kan f.eks. være ved hjælp af et elektronisk timeindberetningssystem, hvor der tilføjes en oplysning om køretøj eller manuelt med logbøger for hver bil, hvor medarbejderen noterer dato og tidspunkt for afhentning og aflevering af bilen.

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt vores kundeservice: +45 42 90 92 92

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.