Akupunktur førstehjælp - Book din plads her

Kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur i brystkassen (Thorax)

 

Godkendt af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Image

Bliv undervist af en læge og en førstehjælpsinstruktør

Til dette kursus vil i blive undervist af en læge og en førstehjælpsinstruktør, som har været med til at lave lige præcis det materiale som I vil blive undervist i.

Image

Skræddersyet til dit behov

Vi har specialiseret os i skræddersyede førstehjælpskurser, der er tilpasset forskellige brancher. Vi er derfor garant for, at førstehjælpskurset er tilrettelagt, så det afspejler de risici, som du kan blive udsat for i netop din klinik.

Image

Vi tager hånd om jer

Den bedste indlæring opnås, når teori og praksis kombineres. Derfor kommer vi med med alt undervisningsmateriale, dukker og hjertestartere. Vores førstehjælpskurser er lige del teori og praktiske øvelser, hvor I udfører forskellige teknikker på hinanden og på vores førstehjælpsdukker.

Spørgsmål omkring thorax-kursus

Ja, First-8 er de eneste som kan udbyde dette kursus.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale First-8 ApS om at udbyde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Nej, det vil det ikke. Dette er udelukkende et adgangsgivende kursus i forhold til thorax akupunktur. Den teori der er med på kurset, er ikke at sammenligne med et basalt genoplivningskursus.

Ja, med i prisen er frokost til hver deltager, samt kaffe, te og vand. 

Ja, vi gør alt hvad vi kan for at få så mange kurser ind som muligt. Her på siden her vil løbende blive opdateret med nye kurser, både Jylland, Fyn og Sjælland. 

Ja, der er fuld fortrydelsesret frem til 7 dage før kursusstart. Ved afbud senere end 7 dage før kursusstart, vil du blive faktureret det fulde beløb for det pågældende kursus. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt følgende: 

"Kurset af en dags varighed med undervisning skal gennemføres af dansk autoriserede fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker og tandlæger med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau.
Kurset af tre dages varighed med undervisning skal gennemføres af øvrige personer, som ønsker at udføre akupunktur på brystkassen."

Ved øvrige spørgsmål henviser vi til Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan kontaktes på tlf. 72286600 

Formålet med kurset er, at deltagerne bliver oplært i at være opmærksomme på symptomer på, at patientens lunge er klappet sammen enten forud for under eller efter behandlingen.

Gruppen skal opnå færdigheder i at holde patienten stabil og immobil og kunne give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.

Kursusdeltageren skal efter endt kursus kunne:

 1. Kende og erkende symptomer på, at patientens lunge, den ene eller begge, er klappet
  sammen forud for, under eller efter behandlingen med nåleakupunktur.
 2. Kende og erkende sygdomme i brystkassen som kan komplicere/kontraindicere
  behandlingen med akupunktur.
 3. Klinisk kunne erkende behovet for primært at begrænse skaden, tilkalde assistance,
  stabilisere patienten og give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.

Kursusdeltageren skal indholdsmæssigt opnå:

 1. En forståelse for den anatomiske placering af de vitale organer i forhold til risici for at
  påføre skader på større kar og lungehinden.
 2. Et kendskab til lungerne og karrenes funktioner set i relation til sygdomme og
  normalfysiologi.
 3. En indsigt i de komplikationer, der umiddelbart er i relation til akupunkturen.
 4. En viden om, hvordan der skal ageres, hvis der opstår mistanke om komplikationer,
  herunder hvem der skal tilkaldes og adviseres i det danske sundhedsvæsen.

Tilmeld dig 1-dags-kursus allerede nu (sundhedsautoriserede)

Tilmeld dig 3-dages kursus allerede nu (RAB)

Har du spørgsmål til kurset?

Indtast din navn
Indtast din efternavn
Indtast din email
Indtast din besked

Nåleakupunktur på brystkassen

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale First-8 ApS om at udbyde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Læs mere om ordningen indgået mellem First-8 ApS og Styrelsen for patientsikkerhed her:

https://stps.dk/da/registrering/naaleakupunktur-paa-brystkassen/