Handelsbetingelser

First-8 ApS

CVR: 37222070

Søren Nymarksvej 15, 1. sal

8270 Højbjerg

[email protected]

42 90 92 92

 

Betaling kan ske med

VISA
VISA elektron
Mastercard
Vipps
Bankoverførsel
EAN-faktura
Mobilepay

"Fornavn og efternavn" står som kontaktperson på fakturaen.

"Postnummer"

"By"

"ADRESSE" på din organisation.

"TELEFON": Det nummer du ønsker at blive kontaktet på, i tilfælde af spørgsmål vedrørende bestillinger. Helst ikke et hovednummer.

"EMAIL": Ordrebekræftelse og fakturakopi vil blive sendt til denne e-mailadresse. (kontaktpersons e-mail)

 

Betaling

First-8 kræver ikke betaling, før varen er sendt ud, eller vi er begyndt at levere ydelsen (f.eks. ved et førstehjælpskursus).

Når en kunde har indtastet sine betalingsoplysninger, trækkes pengene ikke med det samme, men reserveres til virksomheden. Det er først når varen er sendt, at vi trækker reservebeløbet.

 

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Sælger (First-8 ApS), indtil fakturaen er overleveret til køber samt hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.

 

Førstegangskunde og faktura

Ved førstegangskøb med faktura gælder følgende maksimumsbeløb:

Privatkøb: 9.000,00 DKK inkl. moms

Firmakøb: 22.000 DKK inkl. moms

 

Klarna

For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmetoder, kan vi i kassen videregive dine personlige data i form af kontakt- og ordreoplysninger til Klarna, for at Klarna kan vurdere, om du er kvalificeret til deres betalingsmetoder, og for at skræddersy disse betalingsmetoder til dig . Dine personlige data, der overføres, behandles i overensstemmelse med Klarnas egen fortrolighedserklæring.  https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Vi leverer med GLS eller Postnord til både privatadresse, firmaadresser og pakkeshop - du kan vælge hvilken leveringstype du ønsker i kurven. Forventet leveringstid for varen fremgår på ordrebekræftelsen. 

Vi har gratis levering i hele Danmark (Færørerne og Grønland undtaget) på ordrer over 399 kr. Hvis du ønsker at afhente varen skal du kontakte vores kundeservice. Medmindre andet er aftalt, sker levering til den aftalte adresse på ordrebekræftelsen. 

Risikoen for varerne ved transport, overgår ved købers modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet for leveringen med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Ved købers afhentning af varerne på lager, overgår risikoen for varerne ved modtagelse af varerne på First-8 ApS' lager

Forsinket levering:
Hvis leveringen af din vare er forsinket, så får du besked, så snart First-8 ApS bliver opmærksom på forsinkelsen. Du får samtidig besked om, hvornår du kan forvente, at din vare vil blive leveret.

Forgæves levering:
Såfremt din pakke bliver sendt retur til vores lager grundet manglende afhentning eller mulighed for levering, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering.

Force Majeure:
First-8 Aps leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæne foranstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, is- vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre sælgers dipositionsfrihed. I det omfang og så længe sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer kan køber ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencerer m.v. Dette gælder også såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 • a)  har modtaget din vare
 • b)  får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 • c)  får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
 • d)  får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved [email protected]

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du nederst i dette dokument

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes:

 • Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes,
 • Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 • Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles ad igen,
 • Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos dig, som du udtrykkeligt har bedt om,
 • Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,
 • Levering af digitalt indhold, f.eks. digital førstehjælp, computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførelsen sættes i gang og at din fortrydelsesret dermed mistes,
 • Der er heller ikke fortrydelsesret på kurser, hvor der er fastsat en dato – læs mere i kursusbetingelserne.

Reklamationsret i erhvervskøb

Der er 1 års reklamation ved erhvervskøb.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til [email protected]

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

naevneneshus.dk

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr  

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Standardfortrydelsesformular skabelon – Klik her


Hvis Kunden ønsker yderligere oplysninger i særdeleshed om køb, tilbagebetaling, ombytning eller om, hvordan Gavekortene virker, skal Kunden kontakte First-8:

 • enten telefonisk på +45 42909292 mandag til fredag kl. 8-16, med undtagelse af helligdage.
 • eller på vores Hjemmeside www.first-8.dk og kontakte på vores kontaktformular.
 • eller ved at sende en mail til [email protected]

Kunden har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet om mangler ved Gavekort, hvis Kunden forinden forgæves har forsøgt at finde en tilfredsstillende løsning med First-8. Som udgangspunkt kan Kunden kun klage til Forbrugerklagenævnet, hvis varen overstiger beløbsgrænsen for at indgive en klage. Kunden indgiver en klage til Forbrugerklagenævnet via deres hjemmeside https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder førstehjælpskurser. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 50 DKK.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

 • du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.
 • du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware. 

Varens stand, når du sender den retur 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Scan Global Logistics
Transportcenter Allé 5-11
7400 Herning.
Terminal kontoret til venstre for port 17
Att. First-8

 

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.First-8.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Der er ingen fortrydelsesret i B2B forhold.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Scan Global Logistics
Transportcenter Allé 5-11
7400 Herning.
Terminal kontoret til venstre for port 17
Att. First-8

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Brug gerne et RMA-skema Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos First-8 ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktørerne for First-8 ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på First-8.dk er First-8 ApS.

Vi opbevarer vores kundeoplysninger på krypteret server.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Oplysninger afgivet til First-8 ApS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos First-8 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til First-8 ApS via e-mail [email protected]

Når du handler med First-8 accepterer du at First-8 må benytte kundens navn, firmanavn og logo på vores reference/partner sektion. Dette gælder både ved handel med produkter, serviceydelser og kurser.

I bestræbelserne på at respektere Brugerens privatliv og til beskyttelse af de personoplysninger, der overføres, overholder First-8 de til enhver tid gældende persondatabeskyttelsesregler.

First-8 gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indsamle Kundens personoplysninger til brug for ekspedition af Kundens bestilling, når denne beder om bekræftelse på Gavekortets gyldighed, og når vedkommende anvender den.

Ud over den e-mailadresse, som du opgiver, når du bekræfter din Gavekortets gyldighed, behandler First-8 de personoplysninger, der indsamles, med henblik på at registrere og ekspedere bestillinger, administrere din konto, til markedsundersøgelser, statistiske formål og til kundeundersøgelser.

I overensstemmelse med persondataloven har du ret til at få adgang til, rette i eller slette dine personoplysninger samt retten til at gøre indsigelse. For at gøre brug af disse rettigheder skal du sende et brev til følgende postadresse:

First-8 ApS

Norsmindevej 150

8340 Malling

First-8 er ejer eller licensindehaver af alle rettigheder til de komponenter, som vores online kurser og den digitale platform består af, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, billeder, symboler og logoer. Det er strengt forbudt at gengive, fremstille, ændre, overføre, offentliggøre eller tilpasse de nævnte komponenter på nogen som helt måde, på et hvilket som helst medium eller på nogen måde anvende alle eller dele af de ovennævnte komponenter uden First-8’s forudgående skriftlige samtykke.

Kursusbetingelser

Aftale er indgået mellem First-8 ApS (herefter omtalt som arrangøren) og firma/person som booker kursus hos First-8 (herefter engagerede)

Arrangør: First-8 ApS, Norsmindevej 150, 8340 Malling, E-mail: [email protected] CVR: 37222070

 • Aftalens honorar betales efter fremsendelse af faktura til engagerede med betalingsfrist på 8 dage

Afbestilling:

 • Ved engagerede afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.
 • Ved engagerede afbestilling mindre end 7 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.
 • Ved engagerede afbestilling mindre end 3 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

Engagerede tillader at arrangøren optager både lyd og billeder af engagerede, materialet må ikke bruges til offentliggørelse i sin fulde længde, men kan bruges i brudstykker som eksempelvis markedsføring.

Arrangøren er berettiget til at undlade at undervise, såfremt at engagerede ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som i tilfælde af at arrangøren, efter at have indfundet sig, hindres i at undervise som aftalt, er engagerede forpligtet til at betale den aftalte pris.

Denne aftale er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.

Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre undervisning på de aftalte vilkår.

Abonnements betingelser (Hjertepakker)

Generelle oplysninger:
Juridisk navn: First-8 ApS
CVR-nr: DK37222070
Adresse: Norsmindevej 150, 8340 Malling
Mailadresse: [email protected]
Telefonnummer: +45 42909292

 

1 Almindelige bestemmelser:

1.1 Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for virksomheden/køber som abonnent (herefter ”Kunden”) og First-8 ApS (herefter ”First-8”).

1.2 Abonnementet træder i kraft når kunden tegner det.

1.3 Abonnementet træder herefter i kraft på tegningsdatoen, medmindre andet er aftalt.

1.4 Der er ingen oprettelsesgebyr.

1.5 Såfremt abonnementsaftalen skal omhandle servicebesøg (guldpakke) og dette skal finde sted på ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland vil der blive pålagt ekstra pris for dette. Kontakt os, hvis dette

1.6 Bliver abonnementsaftalen tegnet med servicebesøg, hvorefter hjertestarteren flyttes til ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland skal der aftales en ny pris for et servicebesøg, ellers vil aftalen om servicebesøg frafalde og blive annulleret.

1.7 Misligholdes betalingen eller bestemmelser i abonnementsaftale perioden, kan First-8 opsige aftalen.

1.8 Fortrydelsesretten for aftalen er 14 dage fra aftaleindgåelse.

 

2 Generelt:

2.1 Aftalen kan opsiges forud for næste opkrævning ved kontakt til [email protected]. Når aftalen opsiges, skal alt udstyr returneres tilbage til First-8 på ovenstående adresse. Kunden betaler selv for porto i forbindelse med returneringen.

2.2 First-8 udlåner en hjertestarter til brug for Kunden og lægfolk. Når Kunden indgår en abonnementsaftale med First-8, så er hjertestarteren First-8 ejendom. Ejendomsretten på andre, i aftalens tilknyttede produkter, tilhører ligeledes First-8 i hele abonnementsperioden.

2.3 Kunden skal opgive en e-mail til First-8 ved oprettelse af abonnementsaftalen, denne mailadresse vil blive brugt af First-8 til at opdatere om abonnement og fakturaer. Kunden kan derfor ikke frasige sig disse vigtige oplysninger som vedrører abonnementet.

2.4 Kunden er forpligtet til at give besked til First-8, såfremt Kunden flytter adresse, skifter navn, CVR-nummer, e-mailadresse eller ophører.

2.5 Opsætning og installation i forbindelse med tegningen af abonnementet er ikke inkluderet, medmindre denne ydelse er tilkøbt jf. pkt. 3.

2.6 Er denne installationsydelse ikke erhvervet jf. pkt. 3., er kunden selv ansvarlig for at et eventuelt udendørs hjertestarterskab bliver installeret og tilsluttet korrekt af en autoriseret elektriker ekstern strømkilde jf. brugsanvisningen som medfølger til hjertestarterskabet.

2.7 Såfremt Hjertepakken indeholder et varmeskab, er prisen på strømforbruget til skabet Kundens, som derfor ikke kan fakturere First-8 for dette.

 

3 Ekstra ydelser
3.1 I alle hjertepakkerne indgår en serviceaftale om udskiftning af batteri og elektroder ved udløb, disse blive sendt til Kunden med en instruktion om hvordan denne udskiftning skal foretages. Hvis hjertestarteren bliver taget i brug, skal Kunden i god tid herefter tage kontakt til First-8 som afsender nye elektroder og evt. en lånehjertestarter såfremt den leasede er blevet medbragt på hospitalet. Når den leasede hjertestarter er tilbage hos Kunden, skal den lånte sendes tilbage til First-8.

 

3.2 Såfremt et årligt kontrolbesøg (guldpakke) er en del af aftalen, vil dette blive udført af First-8’s teknikker som vil kontrollere hjertestarter og et evt. skab. Hjertestarteren holdes opdateret med de nyeste guidelines og softwareopdateringer. Kunden vil i god tid før servicebesøget modtage meddelelse herom. Dette for at tilsikre adressen og aftale nærmere forhold. Skulle hjertestarteren alligevel ikke være tilgængelig for First-8 på aftalte tidspunkt, vil Kunden blive opkrævet et gebyr på 1.000 kroner ekskl. moms for et forgæves servicebesøg.

 

3.3 Såfremt der betales for installering af skab og hjertestarter, vil dette blive udført at fagansvarlig samarbejdspartner hos First-8, med de korrekte færdigheder og ansvarsforsikring i forhold til elektrisk installation og opsætning. Ydelsen betales som engangsbeløb.

3.4 Ved førstehjælps- og hjertestarterkurser pågår almindelige reglerne og betingelserne for disse er jf. First-8 kursusbetingelser.

3.5 Såfremt debriefing er en del af abonnementet, kan Kunden henvende sig til First-8 efter en situation hvor hjertestarteren har været i brug. Herefter bliver situationen talt igennem med Kunden af en fagligt uddannet i psykisk førstehjælp indenfor 24 timer. Kunden vil blive telefonisk debriefet i 30 minutter. Såfremt det vurderes at der er behov for mere end de 30 minutters defriefing, vil dette være for Kundens egen regning.

3.6 Alle ydelser skal rekvireres via kontakt til First-8. First-8 er således ikke forpligtet til at dække ydelser udført af anden leverandør, hvor Kunden selv har rekvireret ydelse uden om First-8.

 

4 Kurser:

4.1 På alle First-8 kurser er det vores egne instruktører der underviser. Der må være op til 16 deltagere på vores almindelige fysiske kurser.

4.2 Se andre betingelser under vores “Kursusbetingelser”.

 

5 Ændringer:

5.1 Kunden kan ændre abonnementskontrakten fra måned til måned, til en anden type. Kunden skal sende de ønskede ændringer til First-8 skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af den nuværende betalingsperiode.

5.2 First-8 kan ændre abonnementskontrakten skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet efter ændringerne, skal kunden give First-8 besked om det skriftligt senest 14 dage efter, kunden har fået information fra First-8 om ændringerne. I så fald fortsætter abonnementet uændret, indtil den nuværende abonnementsperiode udløber.

 

6 Opsigelse:

6.1 Når abonnementsaftalen ophører eller opsiges, skal Kunden returnere det lånte udstyr forsvarligt og i fejlfri tilstand til First-8.

6.2 Såfremt Kunden misligholder abonnementsaftalen, kan First-8 til enhver tid ophæve kontrakten med Kunden, herunder hvis oprettelse eller månedlig betaling ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfald, eller Kunden ikke har oplyst om adresseændringer eller andre bevidste og svigagtige fortielser.

6.3 Ophæver First-8 kontrakten som følge af Kundens misligholdelse er kunden forpligtet at tilbagelevere hjertestarteren og øvrige produkter i fejlfri stand og for egen regning til First-8’s forretningsadresse ligesom First-8 er berettiget til at kræve erstatning som følge af misligholdelsen minimum som svarende til værdien af den resterende abonnementsperiode.

6.4 Såfremt Kunden eller First-8 opsiger aftalen, skal Kunden senest 30 dage efter opsigelsen have returneret udstyret jf. pkt 2.1. Hvis dette ikke er gjort indenfor 30 dage, vil First-8 kunne nedtage udstyret på Kundens regning. Dette vil koste et gebyr på 2500,- inkl. moms.

 

7 Betaling:

7.1 Abonnementsbetalingen til Kunden forfalder månedligt.

7.2 Såfremt betalingen ikke betales rettidigt, kan First-8 opkræve Kunden rykkergebyr jf. Rentelovens regler. Hvis der ikke betales, gør pkt. 6.3 sig gældende.

7.3 Hvis Kunden ikke betaler rettidigt og er i restance, gør First-8 sig ikke forpligtet til at yde serviceydelserne som er en del af abonnementet før betalingen er bragt i orden.

 

8 Særlige ansvarsforhold:

8.1 First-8 leverer i abonnementsperioden meddelelser omkring udskiftning af batterier og elektroder, før udløb på disse.

8.2 Kunden har selv ansvaret for løbende at holde øje med og rette henvendelse til First-8 ved fejl eller batterisvigt på hjertestarteren, der kan forekomme i perioden mellem udskiftningerne.

8.3 Ansvarsbegrænsningerne i First-8’s generelle abonnementsbetingelser finder anvendelse for First-8 Hjertestarter med de yderligere begrænsninger, der fremgår af dette afsnit.

8.4 Vi anbefaler, at betjeningen af hjertestarteren kun sker af personer, der har gennemgået den af First-8 afholdte digitale hjertestarteruddannelse i forbindelse med et af vores kurser.

8.5 Kunden har ansvaret for materiellet for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde.
Skulle udstyret bortkomme, blive stjålet eller andet, vil First-8 opkræve Kunden den, til den tid gældende pris, fra First-8’s webshop.

8.6 Kunden er ansvarlig for at have materiellet behørigt forsikret. First-8 er berettiget på anfordring at få udleveret kopi af Kundens police.

8.7 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er First-8 kun ansvarlig for skade forårsaget af en af First-8 leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes First-8 fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af First-8 erstatningsansvar som er anført i disse abonnementsbetingelser, samt First-8 generelle abonnementsbetingelser.

8.8 Det er ikke First-8’s ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe virksomheden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder (force majeure).

8.9 First-8 er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i abonnementsvilkår. First-8 har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, der er blevet ydet til kunden. First-8 har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.

8.10 First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 5 mio.kr.

8.11 Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.

8.12 Hvis kontrakten misligholdes af abonnenten, er First-8 til enhver tid berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet, eksempelvis hvis abonnementsafgiften ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfald eller ved bevisligt fejlagtige oplysninger og svigagtige fortielser.

 

Generelle oplysninger:
Juridisk navn: First-8 ApS
CVR-nr: DK37222070
Adresse: Norsmindevej 150, 8340 Malling
Mailadresse: [email protected]
Telefonnummer: +45 42909292

1 Almindelige bestemmelser:

1.1 Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for virksomheden/køber som abonnent (herefter ”Kunden”) og First-8 ApS (herefter ”First-8”).

1.2 Aftalen er gældende når kunden har betalt serviceaftalen.

1.3 Serviceaftalen træder herefter i kraft fra betalingen er registreret, medmindre andet er aftalt.

1.4 Der er ingen oprettelsesomkostninger.

1.5 Såfremt serviceaftalen skal omhandle ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland vil der blive pålagt ekstra pris for dette, såfremt der skal udføres årligt kontroleftersyn.

1.6 Bliver serviceaftalen tegnet, hvorefter hjertestarteren flyttes til ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland skal der aftales en ny pris for servicebesøg, ellers vil serviceaftalen frafalde og blive annulleret.

1.7 Misligholdes betalingen eller bestemmelser i denne serviceaftale, kan First-8 opsige aftalen.

1.8 Fortrydelsesretten for serviceaftalen er 14 dage.

1.8.1 Fortrydelsesretten ophører hvis der bliver sendt reservedele afsted til hjertestarteren.

 

2 Generelt:
2.1 Serviceaftalen er uopsigeligt i 1 år ad gangen og kan således kun opsiges til hvert udløb af denne periode. Ved udløb er aftalen gældende når næste betaling er sket fra Kunden til First-8.

2.2 Kunden er forpligtet til at give besked til First-8, såfremt virksomheden flytter adresse, skifter navn, CVR-nummer, e-mailadresse eller ophører.

2.3 Kunden skal opgive en e-mail og kontaktperson til First-8 ved oprettelse af serviceaftalen, denne mailadresse vil blive brugt af First-8 til at opdatere om aftalen og fakturaer. Kundens mail vil ligeledes blive oprettet i vores interne system som bruges til at føre kontrol på udløb af elektroder og batterier.

2.4 Opsætning og installation i forbindelse med tegningen af serviceaftalen er ikke inkluderet, medmindre denne ydelse er tilkøbt.

2.5 Er denne installationsydelse ikke erhvervet, er kunden selv ansvarlig for at et eventuelt udendørs hjertestarterskab bliver installeret og tilsluttet ekstern strømkilde af fagperson.

 

3 Drift og service:

Der findes forskellige serviceaftaler, hvor der vil være forskelligt indhold. Navnet på din serviceaftale, er det navn som figurerer på fakturaen, kan være guld, sølv eller basis

3.1 Med i basis serviceaftalen indgår:

 • Support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp – telefonisk support
  • Påmindelse om udskiftning af elektroder og batteri
  • 10% rabat på førstehjælpskurser og førstehjælpstasker
  • Årligt eftersyn af hjertestarter og skab

3.2 Med i sølv serviceaftalen indgår:

 • Support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp – telefonisk support
  • Påmindelse om udskiftning af elektroder og batteri
  • 10% rabat på førstehjælpskurser og førstehjælpstasker
  • Nye elektroder efter brug ved hjertestop
  • Nyt batteri og elektroder ved udløb, så der altid er strøm på jeres hjertestarter

 

3.3 Med i guld serviceaftalen indgår:

 • Årligt eftersyn af hjertestarter og skab
 • Support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp – telefonisk support
  • Påmindelse om udskiftning af elektroder og batteri
  • 10% rabat på førstehjælpskurser og førstehjælpstasker
  • Nye elektroder efter brug ved hjertestop
  • Nyt batteri og elektroder ved udløb, så der altid er strøm på jeres hjertestarter

3.4 Det årlige kontrolbesøg (guldaftale + basis) bliver udført af First-8’s teknikkere som vil kontrollere hjertestarter og et evt. skab. Hjertestarteren holdes opdateret med de nyeste guidelines og softwareopdateringer. Kunden har ligeledes godkendt at eventuelt udskiftning af dele påhviler kunden økonomisk og bliver udført ved eftersyn af First-8 ApS

3.5 Kunden vil i god tid før servicebesøget modtage meddelelse herom. Dette for at tilsikre adressen og aftale nærmere forhold. Skulle hjertestarteren alligevel ikke være tilgængelig for First-8 på aftalte tidspunkt, vil Kunden blive opkrævet et gebyr på 1.000 kroner ekskl. moms for et forgæves servicebesøg.

3.6 First-8 sender elektroder (og batteri) til Kunden ved udløb eller efter brug (alt efter aftalens indhold). Dette skiftes af Kunden jf. vedlagte vejledning herom. 

 

4 Ekstra tilkøb:

4.1 Såfremt der betales for installering af skab og hjertestarter, vil dette blive udført at fagansvarlig samarbejdspartner hos First-8, med de korrekte færdigheder i forhold til elektrisk installation og opsætning. Ydelsen betales som engangsbeløb.

4.2 Såfremt der tilkøbes installering og af udendørsopsætning, er Kunden ansvarlig for at der kan tilsluttes ekstern strømkilde i tilknytning til ønskede opsætningssted.

4.3 Det er muligt at tilkøbe kurser som ekstra ydelse, reglerne og betingelserne for disse er jf. almindelige First-8 kursusbetingelser.

 

5 Særlige ansvarsforhold:

5.1 Kunden har selv ansvaret for løbende at holde øje med og rette henvendelse til First-8 ved fejl, batterisvigt (daglig drift), tyveri, hærværk og brand på hjertestarteren, der kan forekomme i perioden mellem de årlige servicebesøg.

5.2 First-8 anbefaler, at betjeningen af hjertestarteren kun sker af personer, der har gennemgået den af First-8 afholdte hjertestarteruddannelse i forbindelse med et af vores kurser.

5.3 Kunden har ansvaret for materiellet for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde.

5.4 Der indgår i serviceaftalen ikke aftaler om forsikring, for så vidt angår tyveri, brand og hærværk. Der kan tegnes hjertestarterforsikring gennem First-8 som tillægsydelse.

5.5 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er First-8 kun ansvarlig for skade forårsaget af en af First-8 leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes First-8 fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af First-8 erstatningsansvar som er anført i disse servicebetingelser, samt First-8 generelle abonnementsbetingelser.

5.6 Det er ikke First-8’s ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe virksomheden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder (force majeure).

5.7 First-8 er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i servicevilkår. First-8 har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, der er blevet ydet til kunden. First-8 har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.

5.8 First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 5 mio.kr.
Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.

 

6 Persondatapolitik

6.1 For at kunne varetage serviceaftalen har First-8 brug for følgende oplysninger: Navn på kontaktperson, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, evt. EAN-oplysninger og CVR-nummer.

6.2 Oplysningerne registreres hos First-8 og opbevares i 5 år efter aftalen mellem Kunden og First-8 (jf. lovgivningen), herefter slettes de.

6.3 Den dataansvarlige på First-8.dk er First-8 ApS.

 

Søgsmål:

First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 5 mio.kr.

Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.

First-8 har tegnet ansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab. Forsikringen dækker de personskader, tingsskader og følgeskader, som Kunden måtte pådrage sig som følge af faktiske eller juridiske fejl og mangler samt undladelser eller forsømmelser forårsaget af First-8 i udførelsen af deres virksomhed

 

Kursusbetingelser

Aftale er indgået mellem First-8 ApS ( herefter omtalt som arrangøren) og Firmanavn/Privat person (herefter omtalt som engagerede)

 

Aftaleparter er:

 

Arrangør:

First-8 ApS

Norsmindevej 150

8340 Malling 

Email:[email protected]

CVR: 37222070

 

Firmanavn:

Engagerede:

KUNDE

 

Aftalen omhandler at arrangøren afholder kursus hos den engagerede d. (se ordrebekræftelse) om introduktion til brug af hjertestarter.

Aftalens honorar betales efter fremsendelse af faktura fra engagerede med betalingsfrist på 8 dage

 

Afbestilling:

Ved engagerede afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.

Ved engagerede afbestilling mindre end 7 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.

Ved engagerede afbestilling mindre end 3 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

 

Engagerede tillader at arrangøren optager både lyd og billeder på kurset, materialet må ikke bruges til offentliggørelse i sin fulde længde, men kan bruges i brudstykker som eksempelvis markedsføring. Der tages situationsbilleder af kurset - Situationsbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde selve situationen på billedet. Det kan være et billede af en folkemængde til et arrangement portrætbilleder.

Arrangøren er berettiget til at undlade at undervise, såfremt at Engagerede ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som i tilfælde af at arrangøren, efter at have indfundet sig, hindres i at undervise som aftalt, er arrangøren berettiget til det fulde honorar/løn.

Denne aftale er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.

Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre undervisning på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.