Forgiftning

Hvert år dør ca. 450 mennesker af forgiftning i Danmark

Forgiftninger opstår, når et menneske indtager en tilstrækkelig mængde af stoffer, som kroppen ikke kan tåle, samtidigt med at kroppens egne nedbrydnings- og udskilningsmekanismer ikke klarer at uskadeliggøre det.

For at hjælpe korrekt, er det derved vigtigt at vide, hvilken forgiftning der er tale om. Hvis man er i tvivl, kan man altid kontakte giftlinjen på 82 12 12 12 eller søge information nedenfor.

Kender du de forskellige typer af forgiftning?

Forgiftninger - intro

Forgiftninger kan forekomme på mange måder, dette f.eks. gennem optagelse via huden, ved indånding af farlig røg, gasser eller dampe. Det kan også forekomme ved indtagelse af alkohol, medicin eller narkotika. De tidlige symptomer på forgiftning er hovedpine, kvalme, opkastning, samt forvirring, bevidsthedspåvirkning, hoste og irritation i luftveje.

Røgforgiftning

Brandrøg indeholder millioner af mikroskopiske partikler, såsom sod, vanddamp og giftige luftarter, men er fattigt på ilt. Indholdet er afhængigt af materialets sammensætning og forhold ved forbrænding. Den farlige luftart i røgen er kulilte. Kulilte blokerer blodets evne til ilt-transport, teknisk set dør man af en indre kvælning, da molekylerne antager blodet, derved vil hud og slimhinder have en lyserød farve, som er modsat en regulær kvælning hvor læber og fingerspidser bliver blå (Cyanotiske)

Symptomer ved kulilteforgiftning

 • Første symptomer ses ved hovedpine, kvalme, svimmelhed, samt hoste og åndenød.
 • Dette kan også medføre symptomer såsom hjertebanken og brystsmerter.
 • Ved sværere forgiftninger ses en tiltagende besværet vejrtrækning og vejrtrækningsbesvær.
 • Dette kan medføre et lungeødem (Vand i lungerne).

Svovlbrinteforgiftning

Opstår når organisk materiale, særligt animalsk (Kød, fisk) kommer i forrådnelse. Dette dannes også i septiktanke og der er hvert år eksempler på denne slags forgiftning, når gyllen skal ud på markerne.

Symptomer ved svovlbrinteforgiftning

 • Ved lave koncentrationer virker svovlbrinte irriterende på øjne og slimhinder.
 • Der kan opstå hovedpine, kvalme, svimmelhed samt mavesmerter.
 • Ved en stigende koncentration kommer brændende smerter i øjnene, tydeligt vejrtrækningsbesvær, hoste og sidst bevidstløshed.

Kemikalieforgiftning

Symptomerne ved kemikalieforgiftning afhænger af, hvilke kemikalier man har være i berøring med. Det kan være kemikalier og dampe i lukkede rum, eller kemikalier der transporteres i ledninger og beholdere.

Medicinforgiftning og forgiftning med narkotika

Medicinforgiftning kan forekomme ved overforbrug af receptpligtig medicin, f.eks. paracetamol og morfin. Det kan også være i form af stofafhængighed af f.eks. heroin, kokain eller amfetamin. Det er vigtigt at vide, at symptomerne kan være forskellige afhængigt af, hvilket stof der er tale om.

Skab sikkerhed

Hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed og giften ikke er ætsende eller olie/petrol-produkter, så få den tilskadekomne til selv at fremprovokere opkastning så hurtigt som muligt.

Selvforskyldt forgiftning

Hvis forgiftningen er selvpåført, kan man have en forventning om, at borgeren måske er psykisk ustabil og derfor evt. udadreagerende, aggressiv eller deprimeret. Derfor husk altid egen sikkerhed først!

Forgiftning hos børn

Børn forstår ikke at ting rundt om i hjemmet, kan være farlige at indtage, der kan være mange ting i huset som ikke skal indtages, drikkes, få på huden eller i øjnene, selv planterne i vindueskarmen kan være giftige og dermed farlige for en lille størrelse.

Giv førstehjælp

 1. Skab sikkerhed, kan giften påvirke dig? (kemi, røg, gasser, dampe)
 2. Hvad personen har indtaget?
 3. Hold den forgiftede person i ro
 4. Undgå at give væske
 5. Kontakt læge, skadestue, Ved forværring af tilstanden: Ring 1-1-2
 6. Medbring så vidt muligt emballagen fra det giftige stof til læge/skadestue
 7. Ring eventuelt til Giftlinjen (få nærmere oplysninger på tlf. 82 12 12 12)

Er du interesseret i førstehjælpskursus? Klik her

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt vores kundeservice: +45 42 90 92 92

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.